Goed bezochte strategiesessie met KNHB - veel inspiratie!

14-7-2021  | 

Zoals aangekondigd vond op 5 juli een strategiesessie met de KNHB plaats over de toekomst van MHC Vianen. Deze sessie is onderdeel van het traject waar we enige tijd geleden samen met de KNHB aan zijn begonnen om een nieuw beleidsplan op te stellen, dat gericht is op de onze toekomst. Voor deze avond hadden zich niet minder dan 20 vrijwilligers gemeld! En we kunnen daarmee spreken over een meer dan succesvolle avond!

We hebben tijdens deze avond allereerst stilgestaan bij de voorgestelde visie, ambities en doelen voor de komende jaren. Uiteraard hebben we hiervoor ook gebruik gemaakt van de resultaten van de recente ledenenquête. Op basis van deze visie is een vijftal ambities opgesteld die nodig zijn om deze ambities te behalen. Deze ambities zijn dus eigenlijk de belangrijkste doelen voor MHC Vianen voor de komende jaren. Tenslotte hebben we aan elk van deze ambities een aantal doelstellingen gekoppeld - deze dragen bij aan het behalen van de ambitie en zijn eigenlijk een soort tussenstapjes op weg naar het behalen van onze ambities. Natuurlijk betekent dit niet dat de onderwerpen die nu niet in deze ambities genoemd zijn geen aandacht krijgen de komende jaren, maar we vinden het belangrijk om voor de komende periode een aantal speerpunten voor de club te hebben.

Op basis van de bijdrage van alle aanwezigen zijn de ambities en doelstellingen nog verder aangescherpt. En bij enkele ambities is het al gelijk gelukt om deze te vertalen naar concrete acties, die we op heel korte termijn in gang kunnen zetten! Bij andere ambities zijn er misschien nog wat tussenstapjes nodig. 

Wij denken dat we op basis van de input van de bijeenkomsten een stevige basis gelegd hebben de komende jaren! Natuurlijk moet e.e.a. nog verder uitgewerkt worden, maar de eerste stappen zijn gezet! 

Wij kijken terug op een leuke en energieke avond waar veel ideeën zijn aangedragen. Veel aanwezigen waren ook  (deels) nieuw, maar zaten wel al vol plannen, suggesties en waren ook zeker bereid de handen uit de mouwen te steken voor onze mooie vereniging! 

Zodra we de ontvangen input van deze avond verder verwerkt hebben, zullen we jullie uiteraard uitgebreider informeren - alleen met z'n allen lukt het om MHV Vianen verder te verbeteren! Zo zorgen we ervoor dat er nog meer mensen met veel plezier blijven en komen hockeyen!

 

Bestuur MHC Vianen:

Mark Versteeg
Paul van Broeckhuysen
Marcel van Kamp
Rosa’l Sluisdom
Erik Zijderveld

 
 

terug naar vorige scherm