Opzeggen lidmaatschap voor 1 juni 2015

1-5-2015  | 

De Technische Commissie (TC) is druk met de voorbereidingen voor het seizoen 2015-2016. Het wordt weer een hele puzzel om alle leden in een team te plaatsen.

Om onze teamindelingen tijdig en zo goed mogelijk te plannen, houden wij ons strikt vast aan de uiterste opzegdatum van 31 mei 2015. Dit is ook zo in het huishoudelijk reglement van MHC Vianen vastgelegd.

Mocht je echter nu al weten, dat jij of je kind volgend seizoen niet meer bij MHC Vianen hockeyt, dan willen we je vragen om dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken.

Leden die niet vóór 1 juni 2015 kunnen besluiten over een verlenging van hun lidmaatschap, dienen met vermelding van een geldige reden, vóór 1 juni 2015 uitstel aan te vragen. Er kan dan tot uiterlijk 1 september 2015 door het bestuur uitstel worden verleend.

Voorbeelden van een geldige reden voor het aanvragen van uitstel zijn:

  • A-junioren die nog niet zeker zijn van verlenging of opzegging i.v.m. inloting voor een studie en/of verhuizing voor een studie. Hun definitieve antwoord verwachten wij zo snel mogelijk doch uiterlijk voor 1 september 2015.
  • Iedereen die denkt een goede reden te hebben. Het is echter ter beoordeling aan het bestuur of deze reden ook wordt gehonoreerd.

Afmelden en uitstel aanvragen kan uitsluitend:

Indien er vóór 1 juni 2015 geen schriftelijke opzegging bij de ledenadministratie binnen is, zijn wij helaas genoodzaakt de helft van de contributie voor het seizoen 2015-2016 in rekening te brengen.

Wij rekenen op jullie medewerking om de overgang naar het komende seizoen zo soepel mogelijk te laten verlopen!

De ledenadministratie

 
 

terug naar vorige scherm