Voorjaar ALV 26 juni 2015

27-5-2015  | 


Algemene Leden Vergadering van  MHC-Vianen / PVV 2000

Vrijdag  26 juni 2015 om 20.00 uur

In het clubhuis van de vereniging aan de Clarissenhof 58 te Vianen.

De documenten staan vanaf 5 juni op de website (www.mhc-vianen.nl) (achter de login).

Op verzoek ([email protected]) wordt een documentenset toegestuurd.

Alleen de notulen  zijn ook in een beperkt aantal beschikbaar tijdens de vergadering.

 

A G E N D A

1.      Opening door de voorzitter

 

2.      Mededelingen en ingekomen stukken

 

3.      Notulen van de ALV van 12 december 2014

 

4.      Dossier Sportpark Blankenstein (velden en clubhuis)

 

5.      Bestuursverkiezingen

Het bestuur bestaat uit:   

Peter Beumer is zittend bestuurslid (treedt af eind seizoen 2015-2016) 2 termijnen

Remi Held is zittend bestuurslid (treedt af eind seizoen 2014-2015) 2 termijnen

Harco Gruter is zittend bestuurslid (treedt af eind seizoen 2015-2016)  1 termijn

Willem Eland is zittend bestuurslid (treed taf eind seizoen 2016-2017) 1 termijn

Arthur Vogelezang is zittend bestuurslid ( treed taf eind seizoen 2016-2017) 1 termijn

 

Het bestuur dient tenminste uit 5 personen te bestaan.

Volgens de statuten en het huishoudelijk reglement kan een nieuw bestuurslid door het zittende bestuur voorgedragen worden of door tenminste vijf leden. De voordracht van tenminste 5 leden dient  uiterlijk 2 dagen voor de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. De stemmen tijdens de ALV bepalen uiteindelijk wie er tot het bestuur kunnen toetreden. Het bestuur bepaalt zelf wie de functie van voorzitter, secretaris, en penningmeester op zich neemt.

 

6.      Begroting seizoen 2015 – 2016

-          Begrotingsvoorstel 2015-2016 met toelichting penningmeester

-          Voorstel contributie seizoen 1 juli 2015- 30 juni 2016

 

7.      Rondvraag

 

8.      Volgende ALV: december 2015

 

9.      Sluiting

 
 

terug naar vorige scherm