Enkele bladzijden uit de geschiedenis van de MHC Vianen

31-8-2015  | 

Namens het bestuur heb ik Folkert Stulp gevraagd of hij iets over de geschiedenis van onze vereniging op papier zou willen zetten.

Ik vroeg het natuurlijk niet aan de eerste de beste. Folkert als lid van het eerste uur, inmiddels afgezwaaid actief lid, kan putten uit zijn uitstekende geheugen en uitgebreide persoonlijke dossier.

Het is een leuke verzameling geworden van verhalen, fotos en bespiegelingen. Die verzameling is voor een velen een feest van herkenning, en voor de anderen een verbinding met het onbekende verleden naar het heden. De MHC Vianen heeft een boeiende route afgelegd binnen de gemeentegrenzen.

Dank aan Folkert, en de andere pioniers in 1975.

Veel leesplezier en tot zaterdag 5 september.

Peter Beumer,



Bijlage: Geschiedenis MHC Vianen door Folkert Stulp.docx
 
 

Reageren op het nieuws?
reactie
lidnummer
wachtwoord
 
terug naar vorige scherm