Enquête: een nieuw gezamenlijk clubhuis; tussenstand

3-3-2016  | 
Beste leden, ouders/verzorgers van leden, vrijwilligers,

Nogmaals jullie aandacht voor de enquête.

Bijna 40% heeft al gereageerd. Een grote groep is er nog niet aan toegekomen. Neem even 3 minuten de tijd om de vragenlijst in te vullen, en de club verder te helpen.

Wat speelt er?
Het samengaan met andere sportverenigingen in één clubhuis (géén fusie) heeft veel voordelen, en opent de deuren naar nieuwe activiteiten. Het blijft echter een forse verandering. De besturen van de betrokken sportverenigingen hebben afgesproken hun leden op een zo goed mogelijke wijze te informeren en te betrekken bij de planvorming. We hebben gekozen voor de enquête om uw mening te peilen.
Deze eerste vragenlijst bestaat uit 5 vragen. Jullie mening wordt zeer op prijs gesteld.

De uitkomst wordt rond half maart via de website bekend gemaakt.

De enquêtelink is verspreid via de bekende email-adressen.

Het bestuur

Ouders/verzorgers van leden, en ook vrijwilligers worden nadrukkelijk verzocht hun mening te geven!

 
 
Jacques-Willem Verkerk, 3-3-2016 @ 13:55:33
Ik neem aan dat de hockeyclub aan "onze" kant een eigen terras krijgt en de andere verenigingen aan de andere zijde.


Reageren op het nieuws?
reactie
lidnummer
wachtwoord
 
terug naar vorige scherm