Belangrijk incasso nieuws voor alle leden!

13-8-2018  | 

Controleer je gegevens in Lisa!


Beste leden, 

 

In nieuwe seizoen worden alle facturen en incasso via Club Collect betaald. Jullie krijgen aan het begin van het seizoen via email of post bericht van Club Collect hoe de betalingen gaan verlopen.

 

Graag willen we dat alle leden hun gegevens controleren in Lisa. We doen dit om te voorkomen dat de betalingen niet goed verlopen. Controleer of je e-mail, telefoonnummer, adres en rekeningnummer klopt. 

 

Hoe doe je dat? 

Ga naar de site en login met je lidnummeren wachtwoord

Daarna ga je naar Profielen kijk of je gegevens kloppen. 

Zo niet, dan kan je op bewerkenklikken en je gegevens aanpassen.

Als je adres niet klopt, kan je dat mailen naar [email protected]

 

Rekeningnummer

Als je al via incasso betaald, kan je het rekeningnummer controleren en nodig aanpassen. 

Ook kan je de betaalkeuze aan passen van factuur naar Incasso. 

Ga in Lisa naar IKen daarna naar incassomachtiging

Je geeft daar aan hoe je wilt betalen en met welk rekeningnummer. 

 

Als alle gegevens kloppen hoe je niks te doen en zo niet graag aanpassen. 

Bedankt voor jullie medewerking en mocht er vragen zijn kunnen jullie mailen naar: [email protected]

 

Groet, 

 

De Ledenadministratie & Penningmeester

 

 
 

terug naar vorige scherm