Contributie seizoen 2021/2022

6-2-2022  | 

Beste leden en ouders van MHC Vianen,

Na een seizoenstart vol hobbels en een helaas toch weer terugkerend corona-virus zijn we inmiddels al weer in 2022 aanbeland. Hoog tijd om jullie kort bij te praten over een aantal financiële zaken, met name rondom de contributie

Veldcontributie

Zoals jullie waarschijnlijk al opgemerkt hebben, is de incasso voor de veldcontributie voor 2021-2022 nog niet verzonden. We hebben hier de laatste periode een aantal vragen over gekregen, daarom vooral ook dit bericht.

Na de uitdagende seizoenstart, waarbij het een behoorlijke klus bleek om de teamindeling en het trainingsschema rond te krijgen, kregen we te maken met een hardnekkige fout in ons ledenadministratie-systeem, waardoor de incasso’s niet verstuurd konden naar ClubCollect. Gelukkig lijkt dit nu opgelost en staat niets de inning van contributies in de weg.

Inmiddels zijn we alleen al weer in 2022 aangekomen met voor velen misschien een dure periode achter de rug. Er is daarom besloten de veldcontributie pas eind februari 2022 te gaan innen. Hierover nog een paar belangrijke opmerkingen.

  • MHC Vianen heeft haar leden altijd de mogelijkheid gegeven om gespreid de contributie te kunnen betalen. Dat blijft ook nu mogelijk, alhoewel de periode waarin we dat kunnen doen nu uiteraard korter is;
  • Voor gespreid betalen wordt normaal gesproken een iets hoger bedrag gerekend, maar daar zien we, gezien de uitzonderlijk late inning dit jaar, van af. Er is dit jaar dus geen verschil tussen gespreid betalen of ineens;
  • Voor dit jaar gelden de volgende contributiebedragen:

 

Benjamins

€150,00

3-tallen*

€185,00

6/8 tallen*

€195,00

Junioren C-D*

€225,00

Junioren A-B*

€265,00

Senioren*

€320,00

Student-lid (voorwaarde: student, en jonger dan 25 jaar)*

€ 275,00

TrimHockey Senior (niet spelend)

€ 200,00

Trainingslid Senior (niet spelend)

€ 200,00

Trainingslid Junioren AB (niet spelend)

€ 200,00

Trainingslid Junioren CD (niet spelend)

€ 175,00

DUO-lidmaatschap 1/2 competitie speelgerechtigd (aanmelding alleen per twee duo's, alleen voor senioren i.o.m. TC)

€ 225,00

Trainingslid Jongste Jeugd (6/8-tallen)

€ 145,00

Donateur

€ 45,00

Petanque Vereniging Vianen 2000

€ 45,00

* Categorieën waarvoor dit jaar de opslag tenues is komen te vervallen

 

Zaalcontributie

Ook bij het zaalhockey kijken we natuurlijk terug op een behoorlijk rommelige periode, waarin we in eerste instantie alleen maar tot 1700u konden trainen, vervolgens een periode waarin alle binnensport is stilgelegd en nu gelukkig een hervatting. Dit alles heeft natuurlijk ook gevolgen voor de hoogte van de zaalcontributie. Een groot deel van de zaalcontributie bestaat uit een afdracht aan de KNHB voor de door de bond gemaakte organisatorische kosten om de zaalcompetitie te organiseren én een vergoeding voor de door de KNHB ingehuurde zaaluren. De KNHB bekijkt op dit moment welke bedragen er aan de verenigingen doorbelast gaan worden – zodra hierover meer bekend is kunnen we de definitieve hoogte van de zaalcontributie vaststellen en aan iedereen laten weten. De verwachting is dat de KNHB in maart met meer duidelijkheid komt. De zaalcontributie zal daarom ook op een later moment geïnd gaan worden

 

We kunnen ons voorstellen dat er vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van dit bericht. Aarzel in dat geval niet en neem even contact op!

 

Met sportieve groet!

Namens het bestuur

 

Marcel van Kamp

Penningmeester MHC Vianen

[email protected]

 
 

terug naar vorige scherm