Bericht over zaalcontributie

10-5-2022  | 
We hebben een opmerkelijk zaalseizoen achter de rug, met eerst alleen trainen tot 17.00u, vervolgens helemaal niets en uiteindelijk een halve zaalcompetitie. Sommige teams hebben uiteindelijk moeten besluiten helemaal de zaal niet in te gaan, andere teams hebben er van gemaakt wat mogelijk was.

De zaalcontributie is tot op heden niet geïnd – dit had vooral te maken met het feit dat de KNHB gedurende de afgelopen maanden in overleg is geweest met de uitbaters van de sportaccommodaties. Hockeyclubs dragen een groot deel van de zaalcontributie af aan de bond, die daar vervolgens de zaalcompetitie van organiseert. Helaas heeft de discussie tussen de KNHB en de sportaccommodaties veel langer geduurd dan wenselijk.

Nu er meer duidelijkheid lijkt te zijn, vindt het bestuur een korting op de zaalcontributies op zijn plaats. Voor het afgelopen zaalseizoen gaan we daarom uit van de volgende bedragen (te vinden in de bijlage).

De zaalcontributie zal naar verwachting omstreeks 15 mei via ClubCollect geïnd worden.


Namens het bestuur,

Marcel van Kamp
Penningmeester MHC Vianen


Bijlage: 20220501Berichtinzzaalcontributie20212022.pdf
 
 

terug naar vorige scherm