Bericht van de penningmeester

2-2-2016  | 
Leden,
Ouders/verzorger van leden,

Zoals elk jaar in februari wordt een overzicht gemaakt van de contributiefacturen die nog niet betaald zijn. Die lijst is dit jaar weer langer dan vorig jaar, vandaar deze algemene openbare mededeling.

Ga even na of de contributie(termijn)facturen die via de email of post verstuurd zijn, ook zijn betaald. Zo niet, betaal direct of informeer de penningmeester.
Geen factuur ontvangen, informeer dan ook de penningmeester.
Half februari worden de herinneringen verstuurd, en eind februari, indien nodig de aanmaningen. Houdt rekening met aanmaningskosten (€ 25,00 per openstaande (termijn)factuur).


Financiële Commissie

 
 

terug naar vorige scherm