Benoeming Hockey Technisch Manager Paula Rip

29-10-2016  | 

Benoeming Hockey Technisch Manager.

 Het bestuur heeft een nieuwe structuur voor de Technische Commissie vastgesteld.

Er wordt een Hockey Technisch Manager (HTM) benoemd.

De hoofdtaak is het coördineren van de TC en verslag uitbrengen aan het bestuur over de activiteiten van de TC.

De HTM is geen bestuurslid en de voorstellen van de TC zullen door het bestuur bekrachtigd moeten worden.

 De TC (en dus de HTM) sturen de volgende commissies en groepen aan:

·   Wedstrijdcommissie

·   Training en opleiding

·   Jongste jeugd

·   Junioren

·   Senioren

·   Trimhockey

·   Arbitrage

We hebben Paula Rip bereid gevonden om deze taak op haar te nemen.

Het bestuur


 
 

terug naar vorige scherm