Algemene Leden Vergadering Najaar 2016

1-11-2016  | 
Vrijdag 16 december is de 'najaars' algemene ledenvergadering. De agenda en de overige stukken worden tijdig op het besloten gedeelte (lisa-team) van de website gepubliceerd.
De koffie en thee staan klaar vanaf 20:15 uur. Om 20:30 uur begint de vergadering.
 
In deze vergadering presenteert het bestuur het jaarverslag en de jaarrekening van het seizoen 2015-2016 en legt deze ter goedkeuring aan de leden voor. 
 
Het laatste onderwerp van de agenda is de rondvraag. Heeft u een vraag voor de rondvraag? Mail deze dan alvast naar het bestuur via [email protected]

Namens het Bestuur


Bijlage: Agenda ALV 16-12-2016 def.pdf
 
 

terug naar vorige scherm